Polish to English Translation and Many Other Languages


Search by Keywordimage: worldlanguage.com
Here is a Polish to English Translation of common words and phrases.  


This page features the 100 most common words in the English language, along with their Polish translations.  


Scroll further down for Polish to English Translation of common phrases.


For translations into many other languages, see the links shown below.
ENGLISH             POLISH 


about                    kto

after                     stosowanie

all                         wszystkie

also                       z powrotem

an                         wola

and                        i

any                        te

as                          Państwo

at                           na

back                       później

be                          być

because                  dowolny

but                         jego

by                          przez

can                         jak

come                      jego

could                      im 


day                         najbardziej 

do                           zrobić 

even                        nowy 

first                         dobrzefor nie 

from                        oni 

get                          który 

give                         dzień 

go                            mnie 

good                        częśćhave ja 

he                            jako 

her                           ona 

him                          wiedzieć 

his                            przez 

how                          nasz 

I                               ja 

if                              jeśli 

in                             że 

into                          rok 

it                              na 

its                            przez 

just                          czesc m 

know                        wziąć 

like                           czas 

look                          tylko 

make                        puszka 

me                            kiedy 

most                         nas 

my                            jeden 

new                          chcieć 

no                             tylko 

not                            na 

now                           spojrzeć 

on                             na 

one                           wszystko 

only                           przyjść 

or                              lub 

other                         niż 

our                            praca

out                            jeśli 

over                          myśleć 


person                       osoba 

say                            jej 

see                            inny 

she                            lub 

so                              tak 

some                         mógłby 

take                           osoba 

than                           następnie 

that                           mieć 

the                             być 

their                           ich 

them                          zobaczyć 

then                           teraz 

there                          ichthese dać 

they                            my 

think                           również 

this                             ale 

time                            nie 

to                               dotwo jak 

up                              w górę 

us                               nas 

use                             dwa 

want                           ponieważ 

way                            nawet 

we                              powiedzieć 

well                            sposób 

what                           tak 

when                          Markawhich iść 

who                            dostać 

will                             mój 

with                            przy 

work                           pierwszy wouldtam 

year                            swój 

you                             zrobić 

your                            dobry
Polish to English Translation of Phrases

ENGLISH                         POLISH


what time is it?                     która godzina?

where are we going?             gdzie idziemy?

when is... ?                           kiedy jest ...?

where is... ?                          gdzie jest ...?

who is... ?                             kto jest ...?

what is your name?                jak masz na imię?

where are you from?              Skąd jesteś?

where can I get food?             gdzie mogę dostać jedzenie?

where can I sleep?                 gdzie mogę spać?

Can you direct me to... ?        Czy mnie bezpośrednio do ...?

I am learning the language.    Uczę się języka.

What does ____ mean?           Co ____ oznacza?
polish to english translation 


Translate English to and from Dozens of LanguagesUseful Links to More Free Printables


Go here for all sorts of Free Printable Resume Formats.


See this page for a printable list of Universities and PhD Programs in All 50 States and Washington DC.


Printable list of Greyhound Bus Stations in All 50 States.


Printable Car Insurance Stats for All 50 States and Washington DC.


Printable Reusable Monthly Calendars


Printable Maps


Printable Worksheets


Printable Charts and Tables


Printable Tattoo Designs


Printable Tarot Cards


Printable Gifts


Printable Trivia Games


Another Free Printables Collection
amtrak train travel amtrak train travel amtrak train travel amtrak train travel