Translate Thai to English
The Easy Way


image: thaithesims3.com

You can translate Thai to English using this handy guide.  

For translations into many other languages, see the links shown below.


This page features the 100 most common words in English, along with their Thai translations.  


Thai is the official language of Thailand, with more than 20 million native speakers, and another 40 million people who speak it as a second language.


Scroll further down to Translate Thai to English in commonly spoken phrases. 

Translate Thai to English WordsENGLISH       THAI

about              keī̀yw kạb

after               H̄lạngcāk

all                   thậngh̄md

also                D̂wy

and                 læa

any                 dị̂

as                   nı k̄hṇa thī̀

at                   thī̀

back               klạb

be                  pĕn

because          pherāa

but                 tæ̀

by                  kıl̂

can                 s̄āmārt̄h

come              mā

could              dị̂

day                wạn

do                  thả

even               Mæ̂

first                Pĕn khrậng ræk

for                  S̄ảh̄rạb

from               Cāk

get                 Dị̂ rạb

give                H̄ı̂

go                  pi

good              di

have              

he                  k̄heā

her                 ṭhex

him                k̄heā

his                  k̄hxng k̄heā

how               Wiṭhī kār thī̀

I                    c̄hạn

if                    t̄ĥa

in                   nı

into                k̄hêāpị

it                   Mạn

just                pheīyng

know              Rū̂

like                 chèn

look                thèānận

make              s̄āmārt̄h

me                 meụ̄̀x

most              reā

my                 h̄nụ̀ng

new                H̄ım̀

no                  Mị̀

not                 Mị̀

now                Txn nī̂

of                   K̄hxng

on                  bn

one                h̄nụ̀ng

only               Thèānận

or                   s̄ī

other              Xụ̄̀n

our                 reā

over               Mākkẁāperson            k̄hêāpị

say                 Phūd

see                 h̄ĕn

she                 k̄heā

so                   Dạngnận

some              Bāng

take                Xeā

than               Kẁā

that                Thī̀

their               K̄hxng phwk k̄heā

them              Phwk k̄heā

then               Læ̂w k̆ 

there              Thī̀ nạ̀n

these              H̄el̀ā nī̂

they               Phwk k̄heā

think              Khid

this                Nī̂

time              Welā

to                  Pị yạng

two                s̄xng

up                  K̄hụ̂n

us                  reā

use                chı̂

want              T̂xngkār

way                Thāng

we                 reā  

well                

what              wā

when              meụ̄̀x

which                   sụ̀ng

who                     khır 

will                 ca

with                     kạb

work                    thảngān

would             Khngca

year               

you                khuṇ

your               k̄hxng khuṇ

Translate Thai to English: Common PhrasesENGLISH                       

THAI

what time is it?                    

S̄ìng thī̀ welā mạn khụ̄x xarị?where are we going?  

Reā ca pị xyū̀ thī̀h̄ịn 


when is... ?                

meụ̄̀x pĕn... ?


where is... ?              

Thī̀ pĕn... ?

who is... ?                  

Thī̀ pĕn... ?

what is your name?    

Khuṇ chụ̄̀x xarị?

where are you from?    

Khuṇ mā cāk thī̀h̄ịn?

where can I get food?  

Thī̀ c̄hạn ca dị̂ rạb xāh̄ār?

where can I sleep?        

Thī̀ c̄hạn s̄āmārt̄h nxn?

Can you direct me to... ?        

Khuṇ s̄āmārt̄h bxk thāng c̄hạn pị... ? 


I am learning the language.    

C̄hạn kảlạng reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā 


What does ____ mean?      

____ h̄māy t̄hụng xarị?


Related Links


Map of Thailand

Flag of Thailand 


Translate English to and from Dozens of Languages
Other Useful Links


See this page for a printable list of Universities and PhD Programs in All 50 States and Washington DC.


Go here for all sorts of Free Printable Resume Formats.


Printable list of Greyhound Bus Stations in All 50 States.


Printable Car Insurance Stats for All 50 States and Washington DC.


Printable Reusable Monthly Calendars


Printable Maps


Printable Worksheets


Printable Charts and Tables


Printable Tattoo Designs


Printable Tarot Cards


Printable Gifts


Printable Trivia Games


Another Free Printables Collection
MASTERPIECE ALERT!

Look Here Right Now To See A Long Lost Portrait Of Emily Dickinson!